Nasz sprzęt

Cortex. MetaLyzer 3B

Spiroergometr dzięki któremu, podczas testów badamy łączną odpowiedź serca, płuc, mięśni oraz procesów metabolicznych w czasie wysiłku fizycznego. W czasie badania rejestrowane są parametry gazowe przez głowicę pomiarowa na masce lub ustniku. Próbki gazu są regularnie pobierane ze strumienia powietrza oddechowego, a następnie analizowane w celu określenia stężenia tlenu i dwutlenku węgla. Podstawowe pomiary dokonywane w czasie testów spiroergometrycznych to: objętość i częstość oddechów, pochłanianie tlenu, wydalanie dwutlenku węgla oraz rytm serca. Znając je wyznacza się parametry pochodne m.in.: wentylację minutową, współczynnik wymiany gazowej i równoważniki oddechowe. Otrzymane parametry pozwalają na formułowanie wiarygodnych tez odnośnie funkcjonowania poszczególnych narządów i układów

Zasada działania ergospirometrówMetaLyzer 3B (ML3B) polega na ciągłym próbkowaniu powietrza oddechowego przy stałęj  objętości próbki gazu. W tej metodzie pomiary stężeń O2 i CO2 wymagają stosowania odpowiednio szybkich analizatorów gazu, zwykle o czasie odpowiedzi poniżej 120ms. Ponadto wymagana jest synchronizacja przebiegu przepływu i stężeń O2 i CO2 ze względu na opóźnienia w drenie próbkującym i w samym sensorze gazu. Otrzymuje się pomiary chwilowych stężeń O2 i CO2 po każdym oddechu. Zaletą ergospirometrów typu „breath-by-breath” w stosunku do urządzeń z komorą mieszania jest wysoka dokładność pomiaru niezależnie od zmieniających się warunków otoczenia, gdyż mierzona jest koncentracja O2 i CO2 zarówno podczas fazy wdechu i wydechu

 

Biosen

Analizator do pomiaru zawartości mleczanów we krwi pełnej. Stosowany w najlepszych placówkach laboratoryjno-diagnostycznych na świecie oraz w Polsce. Pomiar w analizatorach BIOSEN oparty jest o metodę enzymatyczno-amperometryczną. Daje ona szeroki zakres pomiarowy, który dla dla mleczanów 0,5-40 mmol/l. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii pomiaru, udało się w tych analizatorach ograniczyć błąd pomiaru do zaledwie maksimum 1,5% i zapewnić bardzo prostą obsługę systemu. Pomiar ten jest zdecydowanie bardziej dokładny niż nawet najlepsze urządzenia przenośne.

Tanita, model MC-780 S MA

TANITA MC-780 S MA to  segmentowy analizator składu ciała przeznaczony do użytku profesjonalnego. Posiada certyfikat medyczny i spełnia normy wymagane do wykorzystywania urządzenia w jednostkach medycznych: szpitalach, klinikach i ośrodkach zdrowia.  Urządzenie najnowszej generacji, umożliwiające monitorowanie progresu pacjentów i oceny wyników zastosowanych działań.

W Tanicie zastosowano innowacyjną technologię Multi Frequency wykorzystującą metodę bioimpedancji elektrycznej (BIA). Przez ciało badanej osoby przepływa prądy o różnych częstotliwościach, które są zmieniane w trakcie pomiaru, dzięki czemu pozwalają na otrzymanie najdokładniejszych wyników oraz zwiększenie powtarzalności otrzymanych rezultatów. Dzięki korzystaniu z kilku różnych częstotliwości urządzenie jest w stanie określić zawartość wody wewnątrzkomórkowej, zewnątrzkomórkowej oraz kąt fazowy.

Dokładność wyników dla poszczególnych komponentów, w tym tkanki tłuszczowej, w modelu MC-780 S MA wynosi aż 100 gram! Jest to szczególnie wykorzystywane podczas prowadzenia badań naukowych nad otyłością, chorobami związanymi z nieprawidłowym metabolizmem i innymi zaburzeniami związanymi z nieprawidłową masą ciała.

MC-780 S MA posiada atesty pozwalające na jego stosowanie do użytku medycznego, spełnia normy NAWI CLASS III dla wag używanych do pomiarów medycznych. Analizator posiada certyfikat unijny CE0122. W zakresie dotyczącym urządzeń medycznych spełnia wymagania dyrektywy (Medical Device Directive) MDD 93/42/EEC.

AKTUALNA
PROMOCJA
Zapisz się na badanie. Odbierz kartę klienta!

Zapisz się

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola